Jak wypełnić list przewozowy?

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. wprowadziła pojęcie listu przewozowego. Inaczej mówiąc, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, dzięki któremu przesyłka bezpiecznie dotrze do odbiorcy. List przewozowy to potwierdzony przez przewoźnika dowód zawraca umowy między stronami transakcji. Może mieć formę wydruku komputerowego, elektroniczną czy innego dokumentu. Zwyczajowo przyjmuje się, że list ten drukuje się w 3 bądź 4 egzemplarzach.

List przewozowy – najważniejsze funkcje

List przewozowy może być bardzo korzystny, co wynika z funkcji, jakie pełni. Najważniejsze z nich to:

 1. Funkcja dowodowa – oznacza to tyle, że list przewozowy jest dowodem zawarcia umowy.
 2. Funkcja legitymacyjna – posiadacz pierwszego egzemplarza listu legitymuje nadawcę bądź odbiorcę do dochodzenia roszczeń, a także rozporządzania przesyłką.
 3. Funkcja instrukcyjna – list przewozowy daje wskazówki kurierowi, w jaki sposób ma on wykonać przewóz przesyłki.
 4. Funkcja informacyjna – treść listu jest informacją o przewozie.

Jakie informacje powinien zawierać list przewozowy?

Zgodnie z konwencją międzynarodowego przewozu towarów (CMR) list przewozowy powinien zawierać informacje takie jak:

 1. Miejsce i datę wystawienia listu.
 2. Nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy.
 3. Nazwisko (nazwę) oraz adres przewoźnika.
 4. Miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu, a także przewidziane miejsce jego wydania.
 5. Nazwisko (nazwę) oraz adres odbiorcy.
 6. Powszechnie używane określenie rodzaju towaru i sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie.
 7. Ilość sztuk, ich cechy oraz numery.
 8. Wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru.
 9. Koszty związane z przewozem.
 10. Instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych.
 11. oświadczenie, że przewóz podlega przepisom Konwencji CMR.

W razie potrzeby list przewozowy może zawierać dodatkowe informacje:

 • zakaz przeładunku;
 • koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie;
 • kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru;
 • zadeklarowaną wartość towaru;
 • instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki;
 • umówiony termin przewóz;
 • wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Zgodnie z Konwencją CMR to nadawca odpowiada za koszty, jak i szkody, które mógłby ponieść przewoźnik, powstałe na skutek niedostateczności bądź nieścisłości danych zawartych w liście przewozowym. Z kolei, w gestii przewoźnika pozostaje zadbanie o określenie kosztów związanych z przewozem i podanie danych przewoźnika.

Jak zamówić kuriera?

Z pewnością odpowiedni przewoźnik to gwarancja tego, że przesyłka dotrze bezpiecznie w wyznaczone miejsce. Jak wysłać paczkę? I jak zamówić kuriera? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z jakiejś platformy kurierskiej, gdyż to pozwala zmniejszyć koszty związane z przesyłką. Serwisy takie skupiają wiele firm w jednym miejscu, dzięki czemu użytkownicy platformy mogą uzyskać duże rabaty od profesjonalnych firm kurierskich takich jak: UPS, DPD, DHL, K-EX czy InPost Kurier itp.

Zalety listu przewozowego

List przewozowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w obrocie transportowym, ponieważ dostarcza zarówno przewoźnikowi, jak i odbiorcy niezbędnych danych o przesyłce. Niewystawienie takiego listu może nieść ze sobą spore konsekwencje. Przykładowo w przypadku zaginięcia, uszkodzenia czy przekroczenia terminu dostawy przesyłki nadawca nie może wykazać specjalnego interesu w dostawie. Ponadto nadawca i odbiorca tracą prawo do rozporządzania przesyłką, jakie daje im art. 12 Konwencji CMR. Z kolei, przewoźnik nie ma możliwości wniesienia zastrzeżeń co do stanu oraz opakowania przesyłki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *